top of page

Depositum

Vi er desværre blevet nødt til at begynde med at tage depositum, for tilmelding til kørekort.

Men bare rolig lovpakken blive ikke dyrere, for depositum fratrækkes prisen.

CORONA

På grund af CORONA skal motorcykel elever medbringe godkendt hjelm, handsker og støvler. Det anbefales også at anvende eget motorcykel tøj.

Undervisning

MC undevisning forsøges planlagt så den ligger uden for normal arbejdestid. (7-16 på hverdage) og i weekenden

Bil undervisning aftales fra gang til gang, og fortrinsvis uden for normal skoletid og i weekenden.

Færdselsrelateret førstehjælpskursus

 • § 25. Ved førstegangserhvervelse af førerret kan kørekort kun udstedes til ansøgere, der har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus.

 •  §25, Stk. 4. Kursusbeviset må ved indlevering af ansøgning om kørekort højst være ét år gammelt.

 • § 25, Stk. 3. Efter gennemførelse af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus udsteder instruktøren et kursusbevis.
   

Det færdselsrelaterede førstehjælpskursus udgør 8 timers undervisning fordelt i følgende emner:

 • Basal genoplivning – 4 timer

 • Færdselsrelateret førstehjælp – 4 timer

Du skal bl. a. lære at give Hjerte-Lunge Redning samt at anvende en hjertestarter.
 

Lægeattest

 • § 31 Stk. 6. Lægeattesten må ved ansøgningens indlevering ikke være over tre måneder gammel og ved udstedelsen af kørekortet ikke over et år og tre måneder gammel.
   

Samtykkeerklæring

Hvis en kørekortansøger er under 18 år, skal forældremyndighedsindehaver(e) give samtykke til, at der kan udstedes kørekort til kørekortansøgeren.
 
 • Søg på internettet: Samtykkeerklæring fstyr
 • Udfyld blanketten, udskriv, underskriv og aflever.

Lægeattest, førstehjælps-kursusbevis og (hvis du er under 18 år) samtykkeerklæring medbringes ved første teorilektion

Praktisk info

bottom of page