top of page

CORONA

På grund af CORONA skal motorcykel elever medbringe godkendt hjelm, handsker og støvler. Det anbefales også at anvende eget motorcykel tøj.
 

Færdselsrelateret førstehjælpskursus

 • § 25. Ved førstegangserhvervelse af førerret kan kørekort kun udstedes til ansøgere, der har gennemført et færdselsrelateret førstehjælpskursus.

 •  §25, Stk. 4. Kursusbeviset må ved indlevering af ansøgning om kørekort højst være ét år gammelt.

 • § 25, Stk. 3. Efter gennemførelse af det færdselsrelaterede førstehjælpskursus udsteder instruktøren et kursusbevis.
   

Det færdselsrelaterede førstehjælpskursus udgør 8 timers undervisning fordelt i følgende emner:

 • Basal genoplivning – 4 timer

 • Færdselsrelateret førstehjælp – 4 timer

Du skal bl. a. lære at give Hjerte-Lunge Redning samt at anvende en hjertestarter.
 

Lægeattest

 • § 31 Stk. 6. Lægeattesten må ved ansøgningens indlevering ikke være over tre måneder gammel og ved udstedelsen af kørekortet ikke over et år og tre måneder gammel.
   

Samtykkeerklæring

Hvis en kørekortansøger er under 18 år, skal forældremyndighedsindehaver(e) give samtykke til, at der kan udstedes kørekort til kørekortansøgeren.
 
 • Søg på internettet: Samtykkeerklæring fstyr
 • Udfyld blanketten, udskriv, underskriv og aflever.

Lægeattest, førstehjælps-kursusbevis og (hvis du er under 18 år) samtykkeerklæring medbringes ved første teorilektion

Praktisk info

bottom of page